#001 Bulbasaur
#002 Ivysaur
#003 Venusaur
#004 Charmander
#005 Charmeleon
#428 Lopunny
#432 Purugly